Terms and Conditions

Ποιοί είμαστε
Η Rosewear είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που απευθύνεται στις γυναίκες που αγαπούν το σικ και εκλεπτυσμένο ντύσιμο.  Η μοναδικότητα, η ιδιαιτερότητα και το υψηλά δεδομένα και πρότυπα ραφής και σχεδιασμού, είναι τα χαρακτηριστικά που μας έδωσαν το ερέθισμα και το έναυσμα για την δημιουργία αυτού του ξεχωριστού ηλεκτρονικού καταστήματος.    Η κεντρική μας ιδέα, είναι η προώθηση των ελληνικών ενδυμάτων, χειροποίητων και μη, βασισμένα στην έρευνα, την ποιότητα και τη δημιουργία, για γυναίκες με προσωπικότητα που μπορούν και θέλουν να αναδείξουν τον εαυτό τους.   Για αυτό το λόγο, αντιμετωπίστε τα σαν ένα έργο τέχνης, όπως εσείς!

WHO ARE WE?
Rosewear is an online store that caters to women who love chic and sophisticated outfits. The uniqueness, peculiarity and high data and seam and design standards are the characteristics that gave us the stimulus and the trigger for creating this sophisticated e-shop. Our central idea is to promote Greek clothing, handmade and not, based on research, quality and creation, for independent women with personality who can and want to show themselves. For this reason, treat them as a work of art like yourself!

Πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί τα ζητάμε;
Στη RoseWear δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός της διεκπεραίωσης των παραγγελιών σας και της εν γένει εξυπηρέτησής σας.  Δεν προκειται ποτέ να πουλήσουμε ή να γνωστοποιήσουμε κατ’ οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας σε τρίτους για διαφημιστικούς ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Επιπλέον το λογισμικό που χρησιμοποιούμε είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε ποτέ κάποια παραβίαση στην ασφάλεια της ιστοσελίδας μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή.

HOW DO WE HANDLE YOUR PERSONAL DATA AND WHY DO WE ASK THEM?
At RoseWear, we will never use your personal data for any other reason than to process your orders and your general service. We will never sell or disclose your data in any way to third parties for advertising or any other reason. In addition, the software we use is such as to ensure that we never have a violation of the security of our site. We undertake to continue to take all necessary security measures to keep your personal data safe.

Πολιτική επιστροφών
Εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο επιστροφής. Για την υπαναχώρηση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης που θα βρείτε εδώ. και να αποσταλεί στην διεύθυνση που αναφέρεται στο voucher της courier όταν το παραλάβατε. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση χωρίς να έχουν απομακρυνθεί οι ειδικές σημάνσεις του. Στο πακέτο εκτός από το έντυπο υπαναχώρησης πρέπει να βρίσκεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Τα χρήματα της επιστροφής αποστέλλονται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

RETURN POLICY
Within 14 business days of the date of receipt of the order, the customer has the right to return the entire order or part of it without declaring the return reason. For the withdrawal, it is necessary to complete the withdrawal form here. and be sent to the address mentioned in your courier voucher when you received the product. The product must be in excellent condition without having removed its special markings. In addition to the withdrawal form, the retail receipt must also be in the package. Return money is sent within 7 business days of receiving the product.

Αλλαγή χρώματος ή μεγέθους
Στο προϊόν ρουχισμού μπορείτε να αλλάξετε το νούμερο ή το χρώμα εντός 7 ημερών από την παραλαβή του αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής και της νέας αποστολής καλύπτονται από εσάς. Θα πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα επιστροφής που θα βρείτε εδώ. Μπορείτε να κάνετε μία αλλαγή ανά προϊόν. Η επιστροφή των προϊόντων στη εταιρία μας γίνεται με δική σας ευθύνη , όπως και τα προϊόντα θα επιθεωρούνται για την αποδοχή της επιστροφής. Για αλλαγή ενός προϊόντος από ένα άλλο θα πρέπει να κάνετε χρήση της υπαναχώρησης και ύστερα να πραγματοποιήσετε μία νέα παραγγελία. Σας συνιστούμε να κρατάτε την απόδειξη της εταιρίας courier μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιστροφής με την αποστολή επιβεβαιωτικού email σε εσάς.

POLICY OF SIZE CHANGE
In the clothing product you can change the number within 7 days of receipt as long as there is availability. In this case the return and the new shipment costs are covered by us.In the clothing product you can change the color within 7 days of receipt as long as there is availability. In this case the return and the new shipment costs are covered by you.The return form will be completed here. You can make one change per product. The return of the products to our company is at your own risk, and the products will be inspected for acceptance of the return.  To change one product from another, you should use the withdrawal and then make a new order. We recommend that you keep the courier receipt until the return process is complete by sending a confirmatory email to you.

Αλλαγή λόγω λάθους της εταιρίας.
Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα καλύπτονται από την εταιρία μας.

CHANGE DUE TO COMPANY ERROR
In this case the courier costs are covered by our company.